Ingrédients

Eroski
Espagne
Eroski Seleqtia - Pimiento Piquillo Confitado