Ingredientes

Eroski
España
Eroski Seleqtia - Pimiento Piquillo Confitado