Ingredients

Eroski
Spain
Eroski Seleqtia - Pimiento Piquillo Confitado